Vill du bli vårt ansikte utåt?

Escowas återförsäljare är utspridda över större delen av Sverige. De jobbar vanligen med vending-lösningar eller installationer för storkök och restauranger, men vi har också representanter bland arkitekter och projekterare.

Ett samarbete med stolthet och glädje

Vi är mycket stolta över våra återförsäljare och välkomnar dig att ta kontakt med oss för ett fruktsamt samarbete.

Kontakta Jörgen Sorsa på epostadress jorgen.sorsa@escowa.se eller Mikael Karlsson på epostadress mikael.karlsson@escowa.se